Valg på Kongressen i Skatterevisorenes Forening

Kongressen i Skatterevisorenes Forening har i dag foretatt valg av styre for 2018-2019.  Odd Arne Kjellstadli ble valgt til ny leder av SF.

 

I tillegg til valg av styremedlemmer ble det foretatt valg av revisor og kommunikasjonsansansvarlig.

Styret i Skatterevisorenes Forening består etter valget av følgende personer:

Verv

Navn

Kontorsted

Status

Tjenestetid

Leder

Odd Arne Kjellstadli

Skatt sør - Tønsberg

ny

2 år

1. nestleder

Trine Lise Platt

Skatt øst - Oslo

ny

1 år

2. nestleder

Kjell Tore Melheim

Skatt øst - Moss

gjenvalg

2 år

sentralstyremedlem

Gina Andersgård

Skatt øst - Lillehammer

gjenvalg

2 år

sentralstyremedlem med økonomifunksjon

Marit Ringestad

Skatt vest -  Leikanger

gjenvalg

2 år

sentralstyremedlem med administrativ funksjon

Thorn T. Ekholdt Helgesen

Sentralskattekontoret for storbedrifter - Moss

ikke på valg

 

sentralstyremedlem

Marianne Thorsen

Skatt vest -  Stavanger

ny

1 år

sentralstyremedlem

Svein Joar Murvold

Skatt Midt-Norge - Trondheim

ny

2 år

første varamedlem til sentralstyret

Galina L Lund

Skatt nord - Bodø

gjenvalg

2 år

andre varamedlem til sentralstyret

Espen Abrahamsen

Skatt sør - Tønsberg

gjenvalg

1 år

 

 

 

 

 

Kommunikasjons-ansvarlig

Marie Stavrum

Skatt Midt-Norge  - Trondheim

gjenvalg

2 år

vara kommunikasjons-ansvarlig

Steinar Berggren

Skatt øst - Oslo

ny

1 år

 

 

 

 

 

revisor

Øystein Bydall

Sentralskattekontoret for storbedrifter - Bergen

gjenvalg

1 år

vararevisor

Åshild Kringstad

Skatt øst - Moss

gjenvalg

2 år