Elektronisk uravstemning i Unio stat

Uravstemmingen i Unio-stat skal gjennomføres elektronisk. Dette gjelder for rundt 28.000 av Unios medlemmer. Uravstemningen skjer ved at du går inn på Unios nettsider www.unio.no og klikker deg inn på uravstemning i stat. Hvert enkelt medlem får da anledning til å avgi sin stemme for eller mot meklingsresultatet.  Nærmere informasjon om hvordan dette praktisk skal gjøres kommer i posten.

Litt mer utdypende:

Det enkelte medlem (medlemmer pr. 01.05.08) vil på sin hjemmeadresse motta en forsendelse fra UNIO, inneholdende særtrykk av meklingsresultatet, brukernavn (=medlemsnummeret) og pin-kode, samt en nærmere info om hvordan stemmen skal avgis. Frist for avgivelse av stemme vil også fremgå.

Den enkelte må etter dette gå inn på Unios hjemmeside (www.unio.no), følge linken derfra til uravstemming, og så logge seg på med tilsendt medlemsnummer og pinkode. Den enkelte får etter dette da mulighet til å avgi stemme for ja, nei eller blank. I etterkant av stemmeavgivelsen vil man få mulighet til å oppdatere e-postadresse og telefonnummer, for man logges ut. Den kan for ordens skyld nevnes at den enkelte kun får avgi stemme en gang, og at selvfølgelig systemet ivaretar den enkeltes anonymitet, det er kun sum stemmer, sum ja, nei og blank, som kan tas ut av systemet.

Det ligger en egenhjelp-funksjon i systemet, på innloggingssiden. Dersom du mangler pin-kode, kan denne tilsendes via e-post til en forhåndsdefinert e-postadresse, som for vårt vedkommende er e-postadressen  ”@skatteetaten.no”, eventuelt til mobiltelefon, for de som har denne registrert.

Det vil ellers bli etablert en brukerstøtte i forbindelse med avstemmingen.

Husk fristen: 19. juni 2008