Arbeidslivets Klimauke 2018

Under kampanjen «Arbeidslivets klimauke» samler vi kreftene til dugnad fra 15. Januar – 19. januar.

Små og mellomstore virksomheter i Norge har et sterkt engasjement for miljø og klima, og kan gjøre en enorm forskjell.

En fersk undersøkelse viser at 8 av 10 små og mellomstore virksomheter i Norge er opptatt av klima og miljø. Det må vi ta på alvor. Nå oppfordrer arbeidslivets parter – LO, YS, Akademikerne, Unio, NHO, Virke og KS – virksomheter til å bli med på en ukes lang kampanje for å stimulere til økt oppmerksomhet, engasjement og godt samarbeid om verdien av grønne arbeidsplasser. Målet er å vise verdien av disse virksomhetenes miljø- og klimaarbeid, og å gjøre det lettere å komme i gang.

 

Arbeidslivets Klimauke ble innledet med et frokostseminar spekket med erfaringsutvekslinger og gode ideer. «Snakk om klima på jobben» var oppfordringen fra arrangørene og flere av innlederne.

Veien til et bedre klima starter i arbeidslivet, og partene i arbeidslivet – NHO, LO, KS, Unio, YS, Virke og Akademikerne – har gått sammen om Arbeidslivets Klimauke. Som en del av samarbeidet, samlet partene ulike aktører til kick-off 15.01.2017.

Les mer på Unio.no