Uravstemming i tariffoppgjøret – Unio Stat

Uravstemming - viktig

Uravstemmingsdokumentet fra Unio-stat inneholder hovedpunktene i meklingsresultatet mellom staten og Unio-stat (og øvrige hovedsammenslutninger) som det skal stemmes over blant samtlige av Unio-stats ca 28.000 medlemmer. Avstemmingsfristen er 19. juni 2008 kl 1600.

Årets Hovedtariffoppgjør endte med at forhandlingsutvalget i Unio-stat (se vedlagte dokument) har anbefalt overfor medlemmene i Unio-stat følgende:

"Forhandlingsutvalget Unio-stat legger med dette hovedtariffavtalen i staten pr. 1. mai 2008 frem for medlemmene til avstemning med en anbefaling om å stemme JA."

På vegne av styret i SF anbefaler jeg at hvert enkelt medlem følger Unio-stats anbefaling og stemmer JA til meklingsresultatet. Det resultatet vi har i dag er et ANBEFALT FORSLAG, som må bekreftes av medlemmene gjennom dene uravstemingen. Dersom resultatet blir NEI, og det frarådes på det sterkeste å stemme NEI, blir konsekvensen følgende:

"Dersom resultatet forkastes, gir det følgende konsekvenser. Unio går i streik fra 23. juni. Unio får ikke delta i justeringsforhandlingene. Virkningstidspunktet for oppgjøret for Unios medlemmer vil kunne bli satt til tidspunktet for streikens opphør. Det betyr at lønnstilleggene ikke blir gitt pr. 1. mai og 1. juli."

https://www.pf.no/lafi/unio/htm/uravstemmingsdok.fdf

Lykke til med valget, og ta direkte kontakt med SFs kasserer Kjell Erik Seielstadsveen (mobiltelefon 95 83 55 09) dersom du ikke mottar forsendelse fra Unio-stat i posten.


Øivind Eriksen
Leder SF