Styremøte i SF

Styret i Skatterevisorenes Forening avholder styremøte fra 9.-11.12.08 på Clarion Hotel Gardermoen.