Resolusjon på Kongressen om å søke medlemskap i Tax Justice Network

På Skatterevisorenes Forenings kongress 22.09.-24.09.08 ble det fattet vedtak om at styret skal søke om medlemskap i Tax Justice Network.