Endring av hovedsammenslutning

Skatterevisorenes Forening ble i UNIOs representantskapsmøte den 7. desember 2006 oppnevnt som medlem.

Det var et enstemmig styre i Skatterevisorenes Forening som gikk inn for endring av hovedsammenslutning.

Ved overgang til UNIO betyr dette således ingenting for deg som medlem hva angår sikkerhet, trygghet, og andre ordninger.

Medlemskap i Unio betyr deltakelse i møter etter Hovedavtalen både sentralt og regionalt.

Ellers håper vi at vi vil få til gode medlemsfordeler også i tiden som kommer.