Valg på kongressen 2008

På Skatterevisorenes Forenings 5. kongress som ble avholdt i tiden 23.-25. september 2008 ble styremedlemmer som var på valg gjenvalgt.

Det nye styre består av Leder Øivind Eriksen Skatt øst - Hamar, 2. nestleder Kjell Tore Melheim Skatt øst - Moss, kasserer Kjell Erik Seielstadsveen, Skatt øst - Lillehammer, styremedlem Hans Petter Tetmo, Skattedirektoratet, styremedlem Bente Torgersbråten, Skatt øst – Oslo og  styremedlem Hilde K. Vennestrøm, Skatt øst - Lillehammer gjenvalg.1. nestleder Johan Hægstad, Skatt Midt-Norge - Steinkjer og tyremedlem Marit Ringestad, Skatt vest – Sogndal var ikke på valg.

Ny i styret er varamedlemmene Grete Vedal, Skatt nord - Bodø og Sigurd Aamodt Skatt vest – Bergen.

Marie Stavrum,  Skatt Midt-Norge – Trondheim ble gjenvalgt som informasjonsleder, mens til ny varainformasjonsleder ble valgt Bjørn Olav Vik Skatt sør – Tønsberg.

Det ble også gjenvalg på revisor da både Åshild Kringstad, Skatt øst - Moss og vararevisor Elfrid Gjørven Opsahl Skatt øst - Hamar tok gjenvalg.