Ja i uravstemminga i hovedtariffoppgjøret 08 i Unio Stat !

Mandag 23.06.08 kl 1300 ble resultatet fra Uravstemming i Unio Stat  i forbindelse med Hovedtariffoppgjøret 2008 offentliggjort.

Av SFs medlemmer avga 73,0% stemmer; 95,3% stemte ja, 3,0 % stemte nei mens 1,7 % stemte blank.

For Unio Stat samlet var resultetet følgende:
Deltakerprosent: 57,1%, ja: 80,6%, nei: 18,3%, blank: 1,0%.