Landsmøtet 2023

Landsmøtet 2023 arrangeres i dagene i dagene 21. - 23 mars 2023

 

Landsmøtet  åpnes tirsdag 21. mars 2023 kl 1230 . Landsmøtet skal bl a foreta valg av styremedlemmer, vedta budsjett og godkjenne regnskap.

Onsdag 22. mars 2023 arrangeres fagdag med temaene "Røde flagg i regnskapet" og  "ISA 315 – Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser" og på torsdag 23. mars 2023 er ny hovedavtale, lønnspolitikk, omorganisering og arbeidsplasskonseptet tema.

Stedet for årets landsmøte er Losby Gods,  landsmøtet streames slik at medlemmene som ikke er delegater kan følge landsmøtet digitalt.