Kongressen 2022 har valgt sentralstyre

Etter to år med digitale arrangement ble Skatterevisorenes Forenings  Kongress 2022 avholdt fysisk  29.-31. mars 2022.

Her ble det foretatt valg av sentralstyre og sentrale tillitsvalgte. 

Sentralstyret i Skatterevisorenes Forening består nå av følgende personer:

 

 

 I tillegg til valg av sentralstyre gjennomførte også landsmøtet følgende valg:

 

 

I tillegg til de som deltok på arrangementet på Scandic Nidelven Hotel i Trondheim deltok også noen via Teams. Arranementet ble også streamet til medlemmene.