Hovedsammenslutning

Skatterevisorenes Forening ble fra 2007 medlem av Unio.

Unio er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden med rundt 270.000 medlemmer og ti medlemsforbund.

Unio kjemper for at kvinner og menn skal ha like muligheter til utdanning, kompetanseutvikling, inntekt, pensjon og trygd. Unio kjemper for at både kvinner og menn skal kunne delta på lik linje i arbeids- og familieliv. Unio vil ha lik lønn for arbeid av lik verdi.

Klikk her for å gå til hjemmesiden til Unio for å lese mer om Unio og de andre medlemsorganisasjonene.