Kongress 2020 - valg av sentralstyre

Skatterevisorenes Forening gjennomførte den 22.09. 2020 sin 11. ordinære kongress. Odd Arne Kjellstadli ble gjenvalgt som leder for 2 år.

På grunn av korona-situasjonen ble kongressen gjennomført på digital plattform med sending fra Radisson Blu på Gardermoen. 

Etter valg på kongressen består SFs sentralstyre nå av følgende:


I tillegg til valg av sentralstyre gjennomførte også kongressen følgende valg: