Historien

Skatterevisorenes Forening ble stiftet i 1939 og skal i 2009 feire 70-årsjubileum.

Skatterevisorenes Forening (SF) har tradisjonelt i hovedsak organisert revisorer ved fylkesskattekontorene - skatterevisorer og spesialrevisorer, samt rådgivere og ledere knyttet til bokettersynsvirksomhet.  Bokettersynsvirksomheten ble i hovedsak utøvd i kontrollavdelingene ved fylkesskattekontorene. I tillegg har vi hatt medlemmer i Skattedirektoratet, Sentralskattekontoret for utenlandsaker, Sentralskattekontoret for storbedrifter og ved enkelte likningskontor.

Etter at Skatteetaten ble omorgansiert fra 01.01.08 har vi medlemmer i alle avdelinger ved de regionale skattekontorene; veiledning, forvaltning, kontroll og rettsanvendelse, skattekrim og innkrevning da våre medlemmer ble "spredt" på alle funksjoner ved skattekontorene, og samt i Skattedirektoratet, Sentralskattekontoret for utenlandsaker og Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Skatterevisorenes Forening har ca 410 medlemmer.