Skatterevisorenes Forening gjennomførte sitt Landsmøte 2021 14. april 2021. Landsmøtet 2021 ble gjennomført digitalt.  Her ble det foretatt valg av sentralstyre og sentrale tillitsvalgte. 
Les mer …