Tannhelseforsikring - ny medlemsforsikring

Nå tilbys tannhelseforsikring som ny kollektiv medlemsforsikring.  

For 7 år siden lanserte Akademikerforbundet og Skatterevisorenes forsikringskontor helseforsikring som en frivillig medlemsforsikring. Tilbudet har blitt veldig godt mottatt og flere hundre medlemmer med ektefeller/samboere har benyttet seg av forsikringstilbudet.


Nå har vi i en periode hatt økt etterspørsel etter tannhelseforsikring som vi tidligere ikke har tilbudt. Nå er produktet lansert og både medlem, ektefelle/samboere og barn over 18 år kan forsikres! Forsikringen får du til gunstig medlemspris hos oss.
  


Tannhelseforsikring

Et tannlegebesøk kan bli langt dyrere enn det du hadde sett for deg. Det kan unngås ved å kjøpe en tannhelseforsikring. 

Etter bil er tannlegebehandling den største uforutsette utgiften i familieøkonomien, og mange prioriterer bort tannlegebesøk i frykt for store kostnader. Tannhelseforsikringen dekker utgifter til tannbehandling som overstiger beløpet du betaler for vanlig kontroll hos tannlege. 

Forsikringen omfatter de fleste ordinære behandlingsbehov, som ikke dekkes, helt eller delvis, av det offentlige trygdesystem (Helfo). Eksempler på behandling kan være karies, trekking av tenner, rotfylling, bedøvelse eller kroner, broer og implantater. 


Sølv, Gull eller Platina

Avhengig av hva du ønsker inkludert i forsikringen, kan du velge mellom tre ulike produkter. 

Forsikringen har som krav at du går til kontroll hos tannlegen hver 15. måned. 

Det er ingen krav til helseskjema, tannstatusskjema eller egenerklæring for å kjøpe forsikringen. Forsikringen dekker ikke behandlingsbehov som har oppstått før kjøp av forsikringen, og som ikke er ferdig behandlet. 

Forsikringen kan kjøpes fra 18 - 69 år, og gjelder ut det året du fyller 70 år. Ektefelle/samboer, og barn over 18 år, kan også kjøpe forsikringen til samme gode pris som deg som medlem. 


For fullstendig oversikt over vilkår, forutsetninger, gjeldende priser - og bestilling se her

 

 

Dekningsmatrise tannhelseforsikring

Pr 12.08.2020