Kongressen 2020

Skatterevisorenes Forenings 11. ordinære kongress avholdes 22. september 2020 

Sentralstyret besluttet høsten 2020 å legge kongress og kurs for tillitvalgte 2020 til Trondheim.

Det er allerede vurdert i forhold at det i disse tider pr mai 2020 ikke anbefales å reise og å samle store folkemengder at årets kongress og kurs for tillitsvalgte ikke blir som tidligere år.

Sentralstyret har besluttet på styremøte den 12. mai 2020 at Kongress 2020 gjennomføres uten fagdager og gjennomføres digitalt tirsdag 22. september.

Nærmere informasjon kommer i innkallingen til den 11. ordinære kongressen.