Skattedirektør Hans Christian Holte ny NAV-direktør

Hans Christian Holte utnevnt til ny arbeids- og velferdsdirektør i statsråd 17.april 2020. 

 

Hans Christian Holte ble utnevnt til ny arbeids- og velferdsdirektør i statsråd 17. april 2020.   

 

Arbeids- og sosialdepartementet skriver følgene i sin pressemelding:

– Som skattedirektør har Hans Christian Holte solid erfaring fra ledelse av en stor, landsdekkende etat med et viktig samfunnsoppdrag. Jeg er overbevist om at han er rett person til å lede NAV i en krevende tid, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Tiltrer i august

Holte har vært skattedirektør siden 2013. Han har tidligere vært direktør for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), og ledet etableringen og utviklingen av direktoratet. Han har også vært ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet og Sosial- og helsedepartementet, prosjektleder/seniorrådgiver i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og konsulent i Andersen Consulting.

Holte tiltrer stillingen i august. Stillingen er et åremål på 6 år med mulighet for forlengelse én periode. 

– Jeg vil jobbe for et Nav som i møte med brukerne sine er ydmyke, åpne og imøtekommende. Nav er i en kritisk fase med mange utfordringer, og jeg vil gjerne bidra til å løse de utfordringene best mulig, sier Hans Christian Holte."

 

 

Hans Christian Holte til høyre,  Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til venstre. Foto: ASD