Informasjon om Skatterevisorenes Forening

Medlemskontingenten 

Den ordinære medlemskontingenten til SF er for tiden på kr 350,- per måned eller kr 4 200 pr år.