Informasjon om Skatterevisorenes Forening

Medlemskontingenten 

Den ordinære medlemskontingenten til SF er for tiden på kr 310,- per måned eller kr 3.720 per år.