Betingelser og vilkår

Jeg samtykker i at ovennevnte opplysninger, inkl. lønnsopplysninger, registreres i SF’s medlemskartotek.

Opplysningene benyttes kun internt i Skatterevisorenes forening, samt utveksles med Akademikerforbundets forsikringskontor. 

Skatterevisorenes forening tilbyr i samarbeid med Akademikerforbundet en obligatorisk grunnforsikring for alle yrkesaktive medlemmer. Forsikringen består av en livs- og uføredekning, samt en famileulykesforsikring. Forsikringen koster kun kr. 140 pr. mnd, dette beløpet blir trukket sammen med medlemskontingenten.

Det er kun ved innmelding av forsikring kan tegnes uten helseerklæring.

Du får ved innmelding automatisk satt din status som aktiv på grunnforsikringen hos Akademikerforbundets forsikringskontor. Dersom du ikke ønsker forsikring, kan du reservere deg ved å fylle ut reservasjonsblanketten du får tisendt pr. post etter innmeldning, og returnere denne til Akademikerforbundets forsikringskontor.